Kayıt Giriş
Romatoloji Online Eğitim Platformu
Kayıt Giriş
EĞİTİM MODÜLLERİ | Aksiyal Spondiloartrit (AksSpA) Sınıflama Kriteri
Öğrenim Hedefi

·         Yeni spondiloartrit konseptinin tanınması

·         Yeni ASAS sınıflama kriterinin gelişme nedeninin bilinmesi

·         Spondiloartritlerin geniş spektrumunun tanınması

·         Non-radyografik SpA’nın tanımlanması, görüntüleme ve klinik kolunun detaylarının bilinmesi

·         Aktif sakroiliit veya pozitif MRG’nin tanımlanmasının bilinmesi

·         Non-radyografik ve radyografik SpA’nın benzerlikeri ve farklılıklarının bilinmesi

·         Teşhis ve sınıflama kriterinin tanımlanması

·         SpA teşhis ve eleme sınıflamasının bilinmesi

·         Sakroiliitin ayırıcı tansının bilinmesi